Privacy Policy

Privacybeleid WF Deals

 

WF Deals is eigendom van WF Deals V.O.F. In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet welke persoonsgegevens WF Deals V.O.F. verwerkt en voor welk doel deze gegevens worden gebruikt.

 

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: WF Deals V.O.F., gevestigd en kantoorhoudend aan De Factorij 10L, 1689 AL te Zwaag, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 62319051 (hierna: ‘WF Deals’).

1. Welke gegevens worden in het klantenbestand van WF Deals verwerkt

Wij verwerken op verschillende momenten persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u surft op onze website of zich inschrijft voor een nieuwsbrief. Gewoonlijk zijn dit gegevens zoals uw naam, adres en e-mailadres, maar het kan ook andere informatie zijn zoals het IP-adres.

2. Doel van de verwerking van de gegevens

Wij gebruiken de onder artikel 1 genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

a) Algemeen klantencontact

De gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor de totstandkoming van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren en te factureren.

 

b) Anoniem statistisch onderzoek

 

Wij gebruiken het zoek-, surf- en klikgedrag en de (anonieme) gegevens uit het klantenbestand om anoniem statistisch onderzoek te doen naar algemene trends. Het gaat hier alleen om anonieme gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele klant. Op basis van deze onderzoeken kunnen wij onze dienstverlening en website verbeteren.

c) Analyse surf-, zoek- en klikgedrag en persoonlijke aanbiedingen

Met behulp van cookies wordt uw surf-, zoek- en klikgedrag opgeslagen. Deze gegevens kunnen wij (via digital fingerprint of een ander identificatiemiddel) koppelen aan andere gegevens in ons bestand (uitsluitend indien en voor deze gegevens bij ons bekend zijn). Aan de hand van voorgaande informatie kunnen wij vervolgens (persoonlijke) aanbiedingen voor u samenstellen en aan u tonen.

d) E-mailmarketing

Indien u daarmee akkoord bent gegaan, gebruiken wij uw e-mailadres voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven en andere elektronische berichten over onze producten en diensten.

e) Wet- en regelgeving

Te voldoen aan de op WF Deals van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

3. Toestemming

Door het gebruik van onze website, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en openbaar worden gemaakt in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Indien u niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van deze website en ons geen persoonsgegevens mee te delen.

4. Beveiligingsmaatregelen

WF Deals respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers een ‘need-to-know’ basis.

 

WF Deals spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

5. Bewerkers

WF Deals kan voor het verwerken van de persoonsgegevens gebruik maken van andere dienstverleners die als bewerker, uitsluitend in opdracht van WF Deals, zullen optreden. Met deze bewerker sluit WF Deals een bewerkersovereenkomst waarin de bewerker wordt verplicht om de bepalingen uit deze Privacyverklaring na te leven.

 

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen

 

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzage krijgen in uw persoonsgegevens en zo nodig kunt u deze laten verwijderen of wijzigen. Hiertoe en voor al uw andere vragen over deze privacy verklaring kunt u contact opnemen via: [email protected].

WF Deals zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden en de wettelijke voorschriften na te leven.

7. Cookies

Bij het gebruik van de website van WF Deals kan door WF Deals en/of door derden informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

 

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Klik voor een uitgebreide uitleg over cookies die bij een bezoek aan onze website kunnen worden geplaatst.

8. Deze privacyverklaring

WF Deals kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op de website plaatsen. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Laatste wijziging: 25-05-2018

Privacybeleid WF Deals

 

WF Deals is eigendom van WF Deals V.O.F. In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet welke persoonsgegevens WF Deals V.O.F. verwerkt en voor welk doel deze gegevens worden gebruikt.

 

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: WF Deals V.O.F., gevestigd en kantoorhoudend aan De Factorij 10L, 1689 AL te Zwaag, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 62319051 (hierna: ‘WF Deals’).

1. Welke gegevens worden in het klantenbestand van WF Deals verwerkt

Wij verwerken op verschillende momenten persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u surft op onze website of zich inschrijft voor een nieuwsbrief. Gewoonlijk zijn dit gegevens zoals uw naam, adres en e-mailadres, maar het kan ook andere informatie zijn zoals het IP-adres.

2. Doel van de verwerking van de gegevens

Wij gebruiken de onder artikel 1 genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

a) Algemeen klantencontact

De gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor de totstandkoming van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren en te factureren.

 

b) Anoniem statistisch onderzoek

 

Wij gebruiken het zoek-, surf- en klikgedrag en de (anonieme) gegevens uit het klantenbestand om anoniem statistisch onderzoek te doen naar algemene trends. Het gaat hier alleen om anonieme gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele klant. Op basis van deze onderzoeken kunnen wij onze dienstverlening en website verbeteren.

c) Analyse surf-, zoek- en klikgedrag en persoonlijke aanbiedingen

Met behulp van cookies wordt uw surf-, zoek- en klikgedrag opgeslagen. Deze gegevens kunnen wij (via digital fingerprint of een ander identificatiemiddel) koppelen aan andere gegevens in ons bestand (uitsluitend indien en voor deze gegevens bij ons bekend zijn). Aan de hand van voorgaande informatie kunnen wij vervolgens (persoonlijke) aanbiedingen voor u samenstellen en aan u tonen.

d) E-mailmarketing

Indien u daarmee akkoord bent gegaan, gebruiken wij uw e-mailadres voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven en andere elektronische berichten over onze producten en diensten.

e) Wet- en regelgeving

Te voldoen aan de op WF Deals van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

3. Toestemming

Door het gebruik van onze website, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en openbaar worden gemaakt in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Indien u niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van deze website en ons geen persoonsgegevens mee te delen.

4. Beveiligingsmaatregelen

WF Deals respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers een ‘need-to-know’ basis.

 

WF Deals spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

5. Bewerkers

WF Deals kan voor het verwerken van de persoonsgegevens gebruik maken van andere dienstverleners die als bewerker, uitsluitend in opdracht van WF Deals, zullen optreden. Met deze bewerker sluit WF Deals een bewerkersovereenkomst waarin de bewerker wordt verplicht om de bepalingen uit deze Privacyverklaring na te leven.

 

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen

 

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzage krijgen in uw persoonsgegevens en zo nodig kunt u deze laten verwijderen of wijzigen. Hiertoe en voor al uw andere vragen over deze privacy verklaring kunt u contact opnemen via: [email protected].

WF Deals zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden en de wettelijke voorschriften na te leven.

7. Cookies

Bij het gebruik van de website van WF Deals kan door WF Deals en/of door derden informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

 

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Klik voor een uitgebreide uitleg over cookies die bij een bezoek aan onze website kunnen worden geplaatst.

8. Deze privacyverklaring

WF Deals kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op de website plaatsen. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Laatste wijziging: 25-05-2018


Bekijk hier alle deals op de kaart


Copyright © 2021 WF Deals - All rights reserved.